Creative Commons är en uppsättningen licenser som, till skillnad från den "vanliga" upphovsrätten låter upphovsmannen själv specifiera vad som ska gälla för ett verk. Exempelvis kan du välja att distribuera ett verk som "Attribution + Noncommercial" vilket innebär att verket får spridas fritt så länge som du erkänns som verkets upphovsman ("attribution") och endast i icke-kommersiellt syfte ("noncommercial").

Problemet är bara att om du är ansluten till någon insamlingsorganisation omfattas alla verk du skapar i regel automatiskt av avtalet, och det har tidigare inte varit möjligt att avsäga sig alla eller några av dessa rättigheter. Nu har dock Stims styrelse efter påtryckningar från medlemmarna beslutat att införa möjligheten att CC-licensiera enskilda verk på prov under två år.

Stim varnar dock för att CC-licensen inte går att säga upp och att det i de fall ett verk licensieras som fritt för icke-kommersiellt bruk kan vara svårt att avgöra vad som faller inom ramarna för licensen.

Den som vill veta mer kan ta kontakt med Stim på info@stim.se.

Kontakt: Stim (www.stim.se).