Flerkanalsinspelning är en förutsättning för nutida musikproduktion men med flera inspelade kanaler på en och samma ljudkälla kommer fasfelen som ett brev på posten. Det finns verktyg att tillgå sedan tidigare men inget så komplext som Waves InPhase. Åtminstone inte som separat plugg. Man kan dock hitta liknande funktioner i restaurationssystem som Cedar Cambridge.

Hur går det då till? Jo, InPhase jämför fasförhållanden mellan två valbara källor. Det kan vara de två kanalerna i ett stereopar eller en jämförelse av ett spår mot ett annat. Till exempel den ena överhängsmikrofonen mot den andra, eller de båda tillsammans som ett par jämförda med virvelns närmikrofon. Efter att pluggen analyserat källorna kan man förskjuta källorna i tid. Två valbara filter per källa erbjuder möjlighet till ytterligare finjusteringar genom att manipulera fasresponsen. Resultatet går att avläsa direkt i den inbyggda korrelationsmätaren.

På tillverkarens hemsida finns videoklipp på hur InPhase fungerar i olika situationer. Bland annat hur man kontrollerar fasen på ett piano uppmickat i stereo: www.waves.com/content.aspx?id=11965

Waves InPhase finns både för native- och tdm-system. Den ingår i pluggsviten Waves Mercury men går även att köpa separat. Dessutom finns en enklare variant tillgänglig kallad InPhase LT.

I skrivande stund finns inga svenska prisuppgifter att tillgå men pluggen går att köpa separat i Waves onlineshop för introduktionspriset 99 och 149 dollar i native- respektive tdm-version, vilket motsvarar ungefär 660 och 1000 kronor. Där hittar man även InPhase Lt för motsvarande 400 och 660 kronor.

Tillverkare: Waves (www.waves.com)
Kontakt: Arva Trading (www.arva.se)