Electro-Harmonix nya Bass Preacher ska klara av både subtil och extrem komprimering, och lämpar sig till både passiva och aktiva basar tack vare en ingångskänslighet på -10 dBu till +2 dBu.

Pedalen är till synes enkel med en ratt för volym och en för sustain/komprimering. Det som gör Bass Preacher lite speciell är tre olika attacklägen, som styr tajmingen för komprimeringen – fast ger ett intensivt mosat ljud, slow är mer dynamiskt och låter fler transienter sippra igenom och medium är ett mellanting av båda. Som mest komprimerar pedalen upp till -21 dB.

Bass Preacher
Bass Preacher med sitt utökande dynamiska omfång riktar framför allt in sig på moderna basar.

Bass Preacher har true bypass, går på 9-voltsbatteri eller Electro-Harmonix egen strömförsörjning och kostar i runda slängar runt 100 dollar. Läs mer på www.ehx.com