Precis som namnet antyder är Izotope Vinyl en plugg som simulerar ljudet från förr i form av brus, mekanik, damm, repor och andra defekter. Tanken med pluggen är alltså att ge nya inspelningar en släng av det gamla, slitna.

Huvudkontrollerna är warp som styr skevheten, dust som bestämmer hur mycket damm som ska vara på plattan, year som anger hur modernt eller omodernt soundet ska vara gällande bas och diskant, wear som bestämmer hur många gånger skivan spelats, mechanical noise som styr motorljud och muller samt spin down som simulerar ljudet av en skiva som sakta slutar spelas. 

iZotope Vinyl
Izotope Vinyl gör sig lika bra på enskilda spår som på hela mixar.

Izotope Vinyl är gratis och finns till pc och Mac i de flesta format i 32 och 64 bitar. Läs mer på www.izotope.com