Jag har som många andra hem- eller projektstudioägare inte riktigt så många kvadratmeter att tillgå som en kanske skulle önska. Mitt liverum är cirka 20-25 kvadratmeter, vilket är stort nog för att spela in både enskilda musiker och hela band. Däremot låter det inte så stort, av naturliga anledningar. Detta är något jag haft lite komplex för, framför allt när det kommer till inspelning av trummor.

Genom åren har jag kommit fram till lite olika lösningar som passar vid olika tillfällen. En av dessa är att helt enkelt placera ett par rumsmikrofoner utanför liverummet. Detta förutsätter så klart att du har ett utrymme utanför ditt inspelningsrum där det inte riskerar att någon går förbi och för oväsen mitt i en tagning. Den lokal som jag har min studio i har en liten hall som går mellan kontroll- och liverum och som funkar perfekt.

Jag brukar sätta upp trummorna så att rumsmickarna i hallen står symetriskt framför trummorna, men med en vägg emellan. Om väggen är väldigt ljudisolerad kan du köra med dörren delvis öppen. Så här:

Studios videoblogg del 1
Om du vill se hur det fungerar i verkligheten kollar du på videon som finns i slutet av artikeln!

För att öka effekten av rummet brukar jag lägga en ganska aggressiv kompressor på rumsmickarna. Snabb attack och release och justera threshold tills det är på gränsen till att börja låta dåligt. Sen är det bara att mixa in detta tillsammans med de torra trummorna.

Den stora fördelen med det här sättet, jämfört med att ha rumsmickar i själva liverummet är att det inte blir lika mycket cymbaler som kommer ut till hallen. Ljudet blir mjukare och fylligare, även med mycket kompressor på, istället för vasst och skärande. Detta gör att du kan mixa in mer av rumsljudet utan att det förstör ljudet av cymbalerna.

Om det är så att du inte har någon möjlighet att ställa några mikrofoner utanför liverummet så kan du experimentera med att ställa skärmar mellan mikrofoner och trummor, så att de inte har fri väg genom luften. Detta kan hjälpa med att dämpa cymbalerna något, samt att rumsljudet blir lite mer utsmetat och inte så direkt. Är du tvungen att ha rumsmickarna i liverummet skulle jag dessutom rekommendera bandmikrofoner, också för att undvika att cymbalerna blir för vassa när du början komprimera rumsljudet.

Kolla in videobloggen för att se och höra hur det hela fungerar i praktiken:

Om du har frågor, kontakta mig på mejl och glöm inte att följa min Youtube-kanal här!