Trummor kan nog vara mitt favoritinstrument att spela in. Men alla som spelat in akustiska trummor med flera mikrofoner har med största sannolikhet stött på vissa svårigheter med fasskillnader mellan mikrofonerna.

Det gamla hederliga sättet att komma till rätta med detta är att ha full koll på mikrofonplacering och polaritetknappen på mikrofonförstärkarna. Det är också det jag får nöja mig med när jag krånglar med att spela in analogt. Vid inspelning till inspelningsprogram finns stora fördelar med att flytta spår i tid, vilket kan vara ett sätt att få allt i perfekt fas. För att göra det lätt för sig rekommenderar jag att spela in ett slag på varje trumma en har närmikrofon på. Vid närmickning av hi-hat och ride-cymbal så kan en slå ett hårt slag på klockan på vardera så kommer en tydlig transient i vågformen för vardera.

Mikrofonplacering

Jag spelar för det mesta in överhäng i en xy-konfiguration, av den anledningen att jag då kan placera överhänget där jag tycker det låter bäst och samtidigt veta att alla ljud kommer träffa båda mikrofonerna samtidigt. I en AB-konfiguration brukar en se till att båda mikrofonerna är lika långt från virveln för att virveln ska hamna i mitten och träffa båda mikrofonerna samtidigt. Det som händer så är att exempelvis golvpukan träffar ena överhängsmikrofonen först, och sen den andra. I och med närmikrofonen kommer då pukan spelas in i tre olika tidslägen, vilken teoretiskt sett, ibland också hörbart, kan bli lite “utsmetat”.

Videobloggen

När en är klart med sin truminspelning är det dags att zooma in på ljudspåren för att ta en närmre titt. Det kommer bli tydligt att det är en tidskillnad mellan närmikrofonerna och överhängsmikrofonerna. Innan något börjar flyttas rekommenderar jag att se till att alla transienter börjar med en uppåtgående ljudvåg. Detta betyder att ens högtalare kommer börja med en rörelse utåt. Jag hör egentligen ingen skillnad när jag jämför, men för att hålla det hela teoretiskt korrekt så ser i alla fall jag till att allt börjar positivt.

Justera spåren

Efter det är det dags att börja flytta runt spår. Utgå för enkelhetens skull från överhängsspåren. Flytta spår för spår så att alla närmikrofonspår börjar på exakt samma ställe som överhänget. Har en nu spelat in med överhäng i AB-konfiguration så flyttar en till exempel den närmickade golvpukan så den hamnar samtidigt som det överhäng som först tar upp ljudet. Se dock alltid till att lyssna på de ändringar du gör och se till att det faktiskt låter bättre. Om inte, korrigera tills det låter bra. Verkligheten stämmer inte alltid med det teoretiskt korrekta. Se hela videon här!

Om du har frågor, kontakta mig på mejl och glöm inte att följa min Youtube-kanal här!