Moderskeppet är Sveriges största utbildare inom foto och design med 260 utgivna onlinekurser. Men, vid sidan av det har de även ett sidoprojekt med onlinekurser kring syntar. Enligt Moderskeppet är det för att fler ska delar deras hobby, förstå hur allt hänger ihop och vilja skapa mer musik. Kursledaren själv har gått den långa vägen när det gäller syntetiska ljud.

– Ska jag dra det långt tillbaka så började det med fascinationen för ljuden och maskinerna. Mina första ljudalster producerades på en Commodore-hemdator under mitten av 1980-talet, berättar Carl Mikael Björk.

Att mecka med syntar är som bekant både utvecklande och vanebildande. Carl Mikael Björk fascineras både av ljuden i sig men även tekniken bakom.

– Jag har kommit på mig själv med att jämföra med att bygga med lego. Det är sällan en lekte med den färdigbyggda legomodellen. Själva byggandet var leken. Ungefär likadant är det med syntar och elektronisk musik. Det som jag finner mest nöje i är att hitta kreativa lösningar, snarare än att färdigställa ett musikstycke, förklarar han.

Carl Mikael Björk
Med erfarenhet och entusiasm guidar Carl Mikael dig in i syntarnas fascinerande värld.

I dagsläget finns kursen ”Så fungerar en synth” i sexton korta avsnitt som totalt klockar in på en timme och elva minuters innehåll. För att ta till dig kursens lektioner behöver du inte ha tillgång till dyr utrustning. Det går bra även med exempelvis en iPad och en synt-app eller en virtuell synt i datorn. Därutöver kan du gå påbyggnadskursen som går igenom det här med styrspänningssignaler (CV-styrning) och hur det fungerar. ”Skapa ljud med CV” har en längd på 51 minuter, fördelade på 26 avsnitt. Mer innehåll är på planerat att släppas under hösten.

– Manusarbete är igång för en serie av kurser kring Ableton Live tillsammans med Moderskeppet. Första kursen kommer att vara en kom-igång och översiktskurs och de följande ha teman som: manipulera ljud, arbeta med Midi och magi med rack, macron och chains, säger Carl Mikael Björk.

Här hittar du ”Så fungerar en synth” och här ”Skapa ljud med CV”.