Tvisterna inom musikbranschen är mer frekventa än någonsin. En av anledningarna är att den digitala utvecklingen har skapat ett helt nytt kunskapsbehov när det gtäller rättigheter mellan musikskapare och bolag. Detta enligt en nystartad stiftelse, Music Rights Awareness Foundation. Bakom organisationen står inte helt obekanta Max Martin, Björn Ulvaeus och Niclas Molinder, som med en rejäl underdrift kan kallas landets mest framgångsrika låtskrivare. Stiftelsen agerar globalt och ska verka för att hjälpa världens musikkreatörer att få rättvisa ersättningar för sina verk.

– Information och utbildning är alltid lösningen och jag hoppas att Music Rights Awareness Foundation tillsammans med andra ska kunna hjälpa musikskapare att hjälpa sig själva i de utmaningar de möter, säger Max Martin.

WRAF
Projektet ”Music rights in Africa” är ett samarbete mellan MRAF och Pan-African Composers’ and Songwriters’ Alliance (PACSA).

Om musikindustrin i västvärlden krisar när det gäller upphovsrättsfrågor är det tydligen ännu sämre beställt i andra delar av världen. Detta gäller särskilt i de världsdelar där den digitala omställningen precis har startat. Stiftelsens första projekt, Music Rights in Africa, fokuserar på att utbilda musikskapare i Malawi, Rwanda och Tanzania. En förstudie gjordes i juni och kort därefter mottogs förfrågningar från upphovsrättsorganisationer i Kina och Indien.

– I den nya digitala världen är ofta kreatörerna den svagare parten vid förhandlingsbordet. Kunskap är makt och den kunskapen vill Music Rights Awareness Foundation förmedla, säger Björn Ulvaeus.

Läs mer om MRAF på organisationens webbplats.