Enligt en lång rad forskningsrapporter, som du kan källgranska här, åstadkommer musicerandet positiva förändringar i hjärnan – på samma sätt som fysisk träning stärker muskler. En rapport visar att elever som spelar musik får högre studieresultat än de barn som inte gör det, för att ta ett tydligt exempel.

När en spelar musikinstrument blir förbindelsen mellan högra och vänstra hjärnhalvan större, och nervfibrerna i hjärnans vita substans lägger sig mer välordnat, parallellt med varandra. Det finns dock mindre belägg för att lyssna på musik medan en exempelvis pluggar skulle ha samma fördelaktiga effekter.

– Vår tolkning är att det är själva utövandet, det vill säga det koncentrerade, målmedvetna, frekventa tränandet, som ger effekten, säger Torkel Klingberg, läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Musik och barn
Professor Torkel Klingberg menar att forskningen visar positiva effekter på hjärnan och inlärningsförmågan om en spelar, och framförallt övar på, musik.

Att lära sig spela ett instrument eller öva sång gör en klyftigare innebär dock inte att forskningsvärlden entydigt anser att antalet lektionstimmar i ämnet musik behöver ökas så att barnen blir smartare.

– Nej, musikundervisningen, såsom den bedrivs i skolan idag, innehåller i stort sett inget utövande. Även om den riktades mer på utövande så skulle man behöva ta tiden från annan undervisning, och då skulle man behöva visa att detta i slutänden ger mer för barnens inlärning, säger professor Torkel Klingberg.

Enligt Kulturskolerådet (Tidigare Sveriges Musik- och kulturskoleråd, Smok), var 223 795 elever inskrivna för utbildning under 2015. Läs mer på Kulturskolerådets sajt och webbplatsen Den Kulturella Hjärnan, som redovisar forskning som bland mycket annat innefattar ämnet hjärnans utveckling och musikutövning.

Foto: Ian Ransley