Ursprungligen publicerade författaren Carl Magnus Palm boken 1994. Innehållet baserades på information som författaren grävt fram, samt intervjuer med samtliga medlemmar i ABBA och nyckelpersoner som arbetade med dem i studion.

Under de 20 år som har gått sedan dess har ny information om gruppens noggrant frammejslade musik kommit fram och Carl Magnus Palm har lagt ner hundratals timmar på ytterligare research: allt detta har nu arbetats in i den nya versionen av ”ABBA – The Complete Recording Sessions”.

bjornfotograf.se
Foto: bjornfotograf.se

Minnen från musiker och ljudtekniker som inte intervjuades för originalboken finns också med i den reviderade och utökade upplagan. Vissa av dem har sällan eller aldrig intervjuats om sina samarbeten med ABBA. Boken är omarbetad från grunden och innehåller mer än tre gånger så mycket text som originalutgåvan.

Den nya upplagan av ”ABBA – The Complete Recording Sessions” bjuder på hittills okända fakta om hur ABBA jobbade och ständigt arbetade om sin musik, hur de klippte bort långa stycken av inspelningarna för att göra låtarna mer ”catchy”, hur de kunde ändra texter och arrangemang på en och samma låt, och hur ett och samma melodifragment kunde prövas i en mängd olika låtar innan det slutligen hamnade på rätt plats.

ABBA

Boken berättar också om hur Agnetha, Björn, Benny och Frida jobbade med sin musik och vad de tycker i dag om låtarna de en gång spelade in – de är inte alltid odelat positiva. Dessutom innehåller boken fem detaljerade texter om hur det gick till när en ABBA-låt skapades, från det att melodin skrevs fram till mixningen. Verket finns i olika e-boks – och pappersformat och kan förbeställas för cirka 350 kr och uppåt. Mer info hittar du på bokens egen webbplats.

Foto: Anders Hanser/Premium Rockshot