Impact Soundworks har varit igång i snart tio år och har under åren släppt flera intressanta ljudvolymer till Native Instruments samplare Kontakt. Vi har tidigare kollat in deras utbud av Indiska instrumentsamplingar, bland annat. Nu är det dags för en lite mer ovanlig ljudmässig djupdykning, nämligen en samling med traditionella Iranska instrument och slagverk.

Koron

”Koron” innehåller tio olika instrument, 1 200 förinställningar och över 17 000 stereosamplingar. De tio instrumenten är inspelade på plats i Iran efter att upphovspersonen Siavash Mozaffari samlat in pengar via folkfinansiering för att genomföra resan. Allt som allt har det tagit två år att färdigställa ”Koron” och det är även Impact Soundworks störtsta ljudbibliotek inom World Music-facket.

Koron

Vi drar till med en gissning här, men inte så många utanför regionen känner till vad det är för skillnad på en Kamanche och en Tar. I alla fall gjorde vi det inte. Det går att se (och höra) samplingsbiblioteket som en musiketnografisk grundkurs eftersom ”Koron” innehåller beskrivningar av varje instrument, dess geografiska spridning, särprägel och historia.

Priset för samplingsvolymen är cirka 1 600 kr. Är du nyfiken på hur de iranska instrumenten låter så finns det flera ljudexempel på tillverkarens webbplats. Eller så kollar du på ett videoklipp här:

Foto: A.Davey