Pitch correction/tonkorrigering är något som folk verkar hata eller älska. Personligen är jag tämligen skeptiskt inställd och har hellre lite smuts i musiken än att det är data-korrekt. Något jag lärt mig uppskatta med den typen av verktyg är däremot att man lätt kan ta reda på exakt vad som är problemet, om man nu har problem. Och har man problem så kan man korrigera tonerna maximalt och sedan använda det som referens för att lättare hitta rätt pitch när man sjunger. Det är också ett ypperligt verktyg för att komma på nya sångmelodier eller stämmor. Mer om detta i veckans video!


Om du har frågor, kontakta mig på mejl och glöm inte att följa min Youtube-kanal här.