Välkommen till Videobloggen, ett samarbete med vloggaren Ulf Blomberg som delar med sig av intressanta inspelnings- och produktionstips. (På engelska).

At spela in och mixa akustiska trummor är kul. Ibland önskas det att få fram ljud och frekvenser som inte riktigt vill komma fram hur mycket en använder sin EQ och övriga standardverktyg. En snabb lösning är att på en gång kapitulera inför användandet av samplingar och byta ut eller lägga till extra ljud.

Jag tänkte den här veckan visa ett annat litet knep som kan tas till om behovet finns att bygga på sina ljud lite extra utan att behöva använda andras inspelade samplingar. Det är inte säkert att det passar i alla situationer men med lite kreativitet och pillande kan en få fram helt nya karaktärer ur trumljudet.

Det grundläggande verktyget som behövs är en signalgenerator som i Cubase kallas TestGenerator, i Pro Tools Signal Generator och jag tar för givet att det finns någon motsvarighet i de flesta inspelningsprogram. Sen behövs också en gate med möjligheten till sidechain. Tillvägagångssättet är helt enkelt att plocka fram en ton eller ljud ur signalgeneratorn som en tycker fattas i sitt originalljud och sätter en gate på det som sidechain-öppnas från till exempel virvelspåret från den tidigare inspelningen.

Titta gärna på videon för en mer detaljerad genomgång och ljudexempel.

Om du har frågor, kontakta mig på mejl och glöm inte att följa min Youtube-kanal här.