Varje år betalar vi svenskar genom så kallade kassettavgifter i runda slängar 90 miljoner kronor inklusive moms till upphovsmän av musik och film. Detta gör vi för att kompensera för så kallad privat kopiering - vilket inte är detsamma som piratkopiering på internet.

Köper du en vanlig vhs-kassett på 180 minuter, betalar du i dag 4.50 kronor, inklusive moms, i kassettavgift. Till våren 2004 kommer motsvarande avgift ligga på 40 kronor för återskrivbar dvd-skiva.

Förslaget kommer från den nya upphovsrättslagen, där en av de saker man tar upp är hur skatter på media ska beräknas. Bakom den nya upphovsrättslagen finns ett EU-direktiv.
- Alla länder har full frihet att göra som de vill med avgifterna - det är alltså upp till varje EU-land att bestämma avgifterna, säger Bo Rydin, VD för föreningen Inspelningsmediainstitutet.

Dock ska man veta att det finns beskrivningar i den nya upphovsrättslagen som beskriver ett jämkningsförfarande. Är det så att avgiften visar sig utgöra en mycket stor del av lagringsmediets totala pris, kan en jämkning göras för att sänka avgiften - som i exemplet med dvd-skivor ovan.

I dag ligger i princip alla EU-länder på samma stadium som Sverige och det har inte tagits några definitiva beslut.
- Men såvitt jag vet är den svenska dvd-avgiften europarekord, säger Bo Rydin.

Men varför avgiftshöjningen alls är på förslag är svårare att förstå, eftersom den är till för att kompensera för privat kopiering, det vill säga den du gör för eget bruk. När den nya upphovsrättslagen har trätt i kraft kommer all form av nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material bli olaglig och vad är då anledningen till höjningen av skatten?

Det känns som att det egentligen handlar om en kompensation för piratkopieringen i dag och inte privat kopiering?
- Ja, det är svårt att säga något generellt. I det här fallet med kassettavgifter är man mycket kortfattad i texterna. Sannolikt har de utgått från vad som kan bedömas vara rimliga avgifter, men man har inte räknat ut konsekvenserna, säger Bo Rydin.

Fotnot:
Den höga avgiften kommer främst att tas ut genom återskrivningsbar media som dvd+(-)rw och cd-rw. En mindre ökning av avgiften kommer även tas ut på kassetter, cd-r, dvd-r (då med 8,75 öre per minut), hårddiskar och minneskort som används i mediasammanhang som exempelvis Ipod. Även konsumentprodukter med inbyggd hårddisk som nyare satellitmottagare kommer beläggas med avgifter.