De två mikrofontillverkarna har en gemensam historia som tog sin början 1941 då Rune Rosander grundade PML (en av världens äldsta mikrofontillverkare) i Stockholm. I slutet av 70-talet delades PML upp i två bolag, Milab och Pearl, som nu återförenats genom att Milab köpt upp Pearl.

I närmare fyra årtionden har de båda tillverkarna existerat på några mils avstånd från varandra - utan formella band. Båda har fortsatt att bygga högkvalitativa mikrofoner för hand och gjort tekniska framsteg som ofta fått internationell uppmärksamhet. Men nu är det alltså dags att påsarna slås ihop en gång för alla.

Som svar på frågan gällande om det finns det några nya mikrofoner planerade inom en snar framtid svarade Mattias Strömberg, marknadsansvarig på Milab: ”Ja, det kommer med stor sannolikhet att bli nya modeller, men i nuläget vågar jag inte säga något om när det blir aktuellt”.

Vi på redaktionen håller tummarna för att detta blir mycket snart!