Artikel av Johan Wåhlander och Jan Sparby, författare till boken Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics.

Två sidor av rytm

Riff och rytm hör ihop! För att rytmen i riffet skall fungera bra och ge en känsla av sväng behöver du tänka på två saker:

1) En spännande rytm. Rytmen behöver inte vara speciellt komplicerad. Lyssna på Like a Feather av Nikka Costa, Justin Stanley och Mark Ronson.

2) Det behöver finnas en tydlig känsla av puls (!) Rytmen behöver någonting att svänga mot. Så fort känslan för pulsen försvinner slutar rytmen i riffet att fungera som du tänkt.


Var finns pulsen?

Om pulsen inte är så tydlig i det instrument som spelar ditt riff behöver det finnas andra instrument där man kan känna pulsen. Lyssna på brassriffet i låten I Want to Take You Higher med Sly & The Family Stone. Om brasset hade spelat riffet utan komp hade det varit svårt att känna pulsen, men eftersom trummorna finns med svänger riffet bra. I andra riff är det enkelt att känna pulsen. Ett exempel finns i de första fyra takterna av Machine Gun av Jimi Hendrix. Lyssna också på Counting To Sleep av Wallis Bird. I båda låtarna fungerar intro-riffen bra alldeles på egen hand.

Alltså: Om du har problem med svänget i ett riff: Prova att låta något annat instrument bidra med tydlig puls, eller lägg till någonting i riffet som gör att pulsen känns mer.

Läs mer om puls, rytm, taktarter och tajming med mera i boken Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics (hämta i Itunes).