Till skillnad från många andra decibelmätare behöver man vid användning av Ear Guardian inte ha några förkunskaper, när man vill ta reda på om någon utsätts för skadliga ljudnivåer. Den nya kostnadsfria appen visar nämligen mer än bara decibelnivå. Med öra för orkester hoppas att appen inte bara kommer att användas i orkestrar och andra musiksammanhang.
ear

Ear Guardian kan användas som en traditionell decibelmätare men visar också hur mycket av rekommenderad mängd ljud per dag som förbrukas. Detta illustreras med en bägare som töms i takt med förbrukad ljuddos. Ett räkneverk visar maximala tiden som anses lämplig att vistas i den uppmätta ljudnivån. Dessutom signalerar en ram i appen risknivå genom färgerna grönt, gult och rött. Mätningar och resultat utgår från Arbetsmiljöverkets gällande lagstiftning som tillåter 85 dB under 8 timmar i Sverige (Arbetsmiljöverket AFS 2005:16).

Mer information om Ear Guardian finns på www.earguardian.se.


* "Varannan musiker har hörselproblem" - Enligt två oberoende undersökningar från Musikerförbundet (2010-2016) och Med öra för orkester (2017).