Artikel av Johan Wåhlander och Jan Sparby, författare till boken Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics.

Fördelar:

  • Om du vet vilken tonart du skriver i underlättar det ditt sökande efter bra ackord. I varje tonart finns sju skalegna ackord (läs mer under rubrik ”Miniguide, tonarter”). Det är dessa ackord som du lättast kan få att passa i din låt, nästan oavsett i vilken ordning du placerar dem.
  • Om du vet vilken tonart du arbetar med vet du också en del om hur de olika ackorden ”känns”. Beroende på hur de är placerade i tonarten skapar de nämligen olika känsla. Även två ackord som är lika till sin uppbyggnad skapar olika känsla. Vilken känsla vill du till exempel ha i slutackordet i din låt? Det finns sju varianter!
  • För att kunna bryta mot reglerna måste man veta vilka de är, brukar det heta. I musik finns visserligen inga regler, men tonarter är en del av det musikaliska språk vi använder. Att bryta sig loss från en tonart (till exempel genom att låna in ett ackord) kräver att man först skapat en känsla av vilken tonart som gäller.
  • Vissa program behöver veta vilken tonart som gäller för att fungera bra. Till och med ”smarta” program, som till exempel ScoreCloud (ett notskrivningsprogram) kan behöva hjälp, eftersom vi inte bara använder skalegna ackord.

Miniguide, tonarter:

De flesta låtar är skrivna i en tonart.

Mittpunkten: I en tonart finns en ton som allting kretsar kring. Den brukar kallas centralton. Alla toner i musiken har nån sorts relation till centraltonen.

Skalan: Varje tonart bygger på en skala som innehåller sju toner. De vanligaste skalorna att bygga tonarter på är durskalan och den rena mollskalan (med sina två varianter harmonisk och melodisk moll). Två exempel på durtonart: Egoist av Jocke Berg och Personal av Elle Varner, Jenna Andrews och William Wiik Larsen (inspelad av Jessie J).

Två exempel på molltonart: Poker Face av Stefani Germanotta och Nadir Khaya (inspelad av Lady Gaga), samt Rockstar av Austin Post, Shayaa Abraham-Joseph, Louis Bell, Carl Austin Rosen, Jo Vaughn Virginie och Olufunmibi Awoshiley (inspelad av Post Malone/21 Savage).

Ackorden: En tonart har sju ackord som är uppbyggda av toner från skalan. Det är omväxlande dur- och mollackord. Varje tonart har även ett mollackord med förminskad kvint. I C-dur finns ackorden C, Dm, Em, F, G, Am, Bmb5. I C-moll (ren mollskala) finns ackorden Cm, Dmb5, Eb, Fm, Gm, Ab, Bb.

Funktioner: Ackorden i en tonart skapar olika känsla. Vi brukar prata om att ackorden har funktioner. Vissa ackord vill gärna leda vidare och kan därför kännas märkligt att avsluta en låt med. Ackorden känns rastlösa och spänningsfulla. Ett sånt ackord hittar du på skalsteg fem (G i C-dur). Ackordet har funktionen dominant. Andra ackord är vilande, som till exempel ackordet som byggs på det första skalsteget (C i C-dur). Många tänker på det som ”hemma-ackordet”, det avspända ackordet som det ofta känns logiskt att avsluta en låt med. Ackordet har funktionen tonika.

Variationer: Om du använder en tonart, finns det möjlighet att skapa färg och stämning genom att ibland bryta dig ut ur tonarten. Det finns flera sätt, till exempel: låna in ett ackord från en annan typ av tonart med samma centralton, som till exempel Kiss From A Rose av Seal, vandra ut ur tonarten och in igen, men hjälp av ledande ackordföljder (kallas utvikning) eller byta tonart (tonartsmodulation).

Hur vet du vilken tonart du är i?

Melodin först: Om du skriver melodin först, är ett bra tips att börja med att försöka känna efter vilken ton som känns som ”hemma”. Vilken ton skulle du välja att sluta din melodi på om du ville skapa en känsla av lugn och stabilitet? Börja på den ton du hittat och ordna tonerna från melodin till en skala. Alla melodier bygger inte enbart på toner från grundskalan, men de flesta gör det. Din melodi har kanske en del toner som avviker från den skala som känns som grund. Om du har hittat centraltonen har du kommit långt. Om du inte genast vet vad skalan heter: läs vidare!

Ackorden först: Alla börjar inte med en melodi. Om du börjar med ackorden: känn efter vilket ackord du helst skulle sluta med om du ville skapa en känsla av lugn och stabilitet, samma krafter är nämligen i rörelse även när det gäller ackord. Ackordet som byggs på centraltonen (tonika) känns mest vilande. om det här ackordet är ett durackord är det troligt att du skriver i durtonart. Om det är ett mollackord är det troligt att du skriver i en molltonart.

Låtskrivartips

Nu när du vet vilken tonart du jobbar i kan du medvetet skapa effekter som du annars inte tänkt på. Durtonart kan låta väldigt tillrättalagt och ”duktigt” om man börjar och slutar på centralton i melodin och tonika i ackordföljden. Här kommer några exempel på låtar med lite annorlunda början och slut. Lyssna och känn efter!

Hur ackordföljder börjar
Lyssna på låten Personal igen. Låten går i durtonart (A dur), men ackordföljden börjar på ett av mollackorden i ackordförrådet. Lyssna från 0:28 där pianot kommer in så hörs det tydligast vad som är grundton i ackorden. Första ackordet i versen är mollackordet på skalans sjätte steg (F#m). Innan tonikan (skalsteg 1 ackordet A) dyker upp spelas dessutom ackordet på fjärde skalsteget (D).

Lyssna igen på Rockstar. Låten börjar med ackordet på fjärde skalsteget (Cm i tonarten Gm).

Lyssna även på I Feel it Coming av Abel Tesfaye, Thomas Bangalter, Guy-Manuel de Homem-Christo, Martin McKinney, Henry Walter och Eric Chedeville. Innan tonikan (skalsteg 1) hörs spelas ackorden på skalsteg 3, 6 och 4: Eb dur: Gm7 - Cm7 - Abadd9 - Eb.

Se till att inte alltid börja på tonika! Låtarna kan bli mer spännande och överraskande.

Hur ackordföljder slutar
Lyssna på hur Egoist slutar, på tonartens mest ledande ackord (ackordet A på skalsteg 5).

Hör också hur låten Halo Ryan Tedder, Beyoncé Knowles och Evan Bogart slutar med ackordet på skalsteg 4 (D) (i A-dur). Ackordet och den skala som bildas från grundtonen ger en drömsk och laddad känsla.

Se till att inte alltid sluta på tonika! Låtarna kan bli mer spännande och överraskande.

Hur melodier börjar/slutar
Lyssna på melodin (Personal) den börjar på skalsteg 3 (ciss) och slutar på skalsteg 6 (fiss). Särskilt sluttonen är effektfull. I slutet av en låt förväntar man sig vanligen den mest vilande tonen (skalsteg 1).
Se till att inte alltid sluta dina melodier på centraltonen (skalsteg 1), om du inte absolut vill ha den mest lugna och vilande känslan.


Boken Songwriting: Get Your Black Belt in Music & Lyrics finns att köpa på iBook Store.