Dagens Fredagstips är inget tips i vanlig mening, utan snarare en uppmaning att besöka en mycket användbar hemsida vid namn Online Tone Generator. Här kan du stämma ditt instrument, utföra vetenskapliga experiment (som exempelvis ta reda på vilken frekvens ett vinglas klingar), testa dina högtalare eller hörlurar, träna på att höra och urskilda frekvenser och sist men inte minst kolla din egen hörsel.

Det är av yppersta vikt att du inte lyssnar på för stark volym

Om du, som många andra musiker, lider av öronsus (tinnitus) vid en bestämd frekvens, så kan du med hjälp av generatorn ta reda på exakt var den frekvensen ligger. Genom att känna till din tinnitusfrekvens kan du sedan ringa in och maskera dessa frekvenser, vilket naturligtvis är en hel vetenskap i sig. Detta kallas även tinnitusterapi och kan handla om ett statiskt brus i kombination med havsvågor, som då maskerar tinnitusljuden som i sin tur avleder uppmärksamheten och minskar effekten. Detta kan du läsa mer om på nätet med en enkel googling.

När du hittat din tinnitusfrekvens var även noga med testa en oktav upp och en ner med x2 respektive × ½-knappen i generatorn. Detta eftersom det är lätt att blanda ihop toner i olika oktaver.

TinnitusNotch kan du sedan skapa en egen brusprofil speciellt anpassad till din hörsel. Det ska naturligtvis undertryckas att detta inte är ett botemedel mot tinnitus, något sådant finns tyvärr inte i dagsläget. Men det forskas mycket på området och jag skulle bli mycket förvånad om vi inom en snar framtid inte hittade en någorlunda bra lösning. Vi håller tummarna!

Från Wikipedia

Tinnitus (av latinets tinire, 'att ringa'[1]) är en hörselåkomma som innebär att höra ringande ljud som saknar ljudkälla (jämför hörselhallucination). Ibland används ordet öronsus, men få personer med tinnitus vill beskriva ljuden/oljuden de hör som "öronsus". Ljuden är av personen själv upplevda ljud som t.ex. kan beskrivas som pipande, djupa bastoner och/eller brusande. Tinnitus kan variera i olika kombinationer, styrka och intensitet.

Ungefär 17 % av befolkningen påverkas av tinnitus med konsekvenser av sämre livskvalitet. I Stockholms län räknar man med mellan 50 000 - 70 000 människor som besväras av dessa ibland outhärdliga ljudförnimmelser som uppkommer efter felaktiga impulser mellan innerörat och hjärnan. Enligt American Tinnitus Association[2] har tolv miljoner amerikaner tinnitus, en miljon har så svår tinnitus att det påverkar deras dagliga liv.

Tinnitus kan medföra sömnbesvär, koncentrationssvårigheter, irritation, ilska, oro, depressioner, huvudvärk, stress och trötthet. Alla upplever tinnitus ibland, men för en del fortsätter ljuden att låta. Ljuden kan liknas vid fantomsmärta och i många fall är den en stressjukdom. Vissa människor kan tolerera ljuden med tiden, medan andra behöver mycket hjälp och stöd. Tinnitus förekommer i alla åldrar.

Lycka till!

Plugga lugnt och glöm inte: Har du frågor om mixning, mastring eller inspelning? Skicka ett mail till jon@rinneby.se

Länkar

Låtsaspoeten – Mitt projekt på svenska