ScoreCloud 4 från svenska Doremir Music Research kan jämföras med Apples SIRI eller Google Translate, fast för musik. Sjung eller spela in valfritt instrument med notskrivningsprogrammet, vilket sedan omvandlar dina välljudande tongångar till notering.

score
ScoreCloud 4 analyserar olika musikaliska parametrar, som tonhöjd, rytm, takt, tempo, frasstruktur och tonart

Med den nya teknologin, polyfonisk transkription, är det dessutom möjligt att analysera flera toner samtidigt. I praktiken innebär detta att du kan få en användbar notbild direkt från ackordsspel på akustiska instrument som piano eller gitarr. Resultatet kan redigeras och vidareutvecklas, sparas till molnet och sedan delas via nätet.

ScoreCloud 4 riktar sig till musiker, kompositörer, arrangörer, körer, ensembler, studenter och lärare som behöver ett smidigt, snabbt och enkelt verktyg för notering av musik.

Besök www.scorecloud.com för gratis nerladdning av ScoreCloud 4.