Modulerna som jag valde till min Palette var Distortastudio, Colourupter och Pulse, vilket är två dist- eller saturationseffekter samt en bandekosimulator. Jag kände genast att jag var väldigt nöjd med valet av de två disteffekterna då de har helt olika karaktärer.

Distortastudio-disten är mer aggressiv och ska efterlikna hur en portastudio styr över, medan Colouruptern distar med i lägre frekvenser och ger ett fetare och varmare ljud. Lite som att driva en optisk kompressor hårt, fast smutsigare.

Bandekot Pulse var också en glad överaskning ljudmässigt, men inser att det kommer bli lite svårt att jobba med den eftersom ratten på framsidan av enheten bara styr hur hårt en pressar kretsen. Jag hade önskat att den styrde antingen mix eller delaytid. Nu måste paletten tas ut ur 500-racket för att justeras via tre små potentiometrar med en skruvmejsel.