Gestrument handlar all sin enkelhet om interaktiv musikteknologi i två dimensioner. Dels ett kompositionsverktyg som låter dig skapa musik genom en kombination av kreativitet och automatik. Och i nästa led ett rörelsebaserat virtuellt instrument som kan styras av rörelsesensorer i realtid.

Teknologin hamnar mitt emellan ett spelbart instrument och ett komponerat verk, vilket ger möjligheter till helt nya uttryck och att på ett intuitivt sätt skapa ny musik med fria ramar.


Ökat fokus på avancerade användare

Gestrument Pro introducerar en mängd nya funktioner som multi-touch, inspelningsbara automationer, avancerad skalredigering och modulära generatorer. Den höjda komplexitetsnivån riktar applikationen främst till avancerade användare, såsom kompositörer, producenter och musiker.

Gestrument Pro laddas ner från Appstore och fungerar enbart med iOS-enheter. Priset landar på 17 dollar. Läs mer på gestrument.com.


Specifikationer

  • 16 instrument som kontrolleras av upp till 8 Cursors (markörer) på skärmen.
  • Utökade möjligheter för att kontrollera externa syntar och appar via MIDI.
  • Nya separata generatorer för Pitch och Rytm för varje instrument, var och en med sin egen uppsättning av anpassningsbara parametrar och inställningar.
  • 8 “performance sliders” som kan styra en eller flera parametrar för varje instrument och deras generatorer.
  • Ett flexibelt moduleringssystem som tillåter att Sliders och Cursors kan påverka alla parametrar i instrumenten.
  • Avancerad mikrotonal redigerare för skalor, med en mängd standardskalor inkluderade.
  • 8 Scale Slots för snabb växling mellan skalor och tonaliteter i realtid.
  • Sliders, Cursors och Scale Slots kan spelas in i automatiserade loopar eller styras via MIDI.
  • Stöd för Inter-App Audio och Audiobus, inklusive host sync.