Med lägre inspelningsbudgetar innebär det att vi behöver ha flera olika roller under arbetet, och vissa kanske även har för mycket yrkesstolthet för att låta någon annan komma in och tala om hur det ska låta. Frågorna är många, åsikterna likaså. Jag skulle gärna ta del av era åsikter också.

Var går gränsen mellan att vara ljudtekniker och producent? Kan en avstå det ena eller det andra helt och hållet? Hur stor musikalisk roll är du bekväm med att ta när du jobbar ihop med ett band?