Loudness Penalty är en användbar hemsida med ett tydligt syfte: Att kolla så att din nya musik inte processas i onödan när den laddas upp på streamingtjänster som Spotify, iTunes, Youtube, Tidal och Pandora. Detta görs genom att du laddar upp en låt som sedan genom mer eller mindre avancerade algoritmer läses av, gällande hur mycket eller lite volymen kommer förändras av varje tjänst. Bra att känna till är att Loudness Penalty inte lagrar din musik någonstans, utan denna tas bort direkt när uträkningen är gjord.

Exempel: Du laddar upp en låt och får följande resultat:

koudness

Detta innebär att Youtube inte justerar volymen på din låt. Spotify sänker volymen med -0.2 dB. TIDAL är oförändrad. Pandora höjer volymen med +0.3 (med hjälp av en limiter) och iTunes höjer med +1 dB.

Den som är duktig på matte räknar ganska snabbt ut att det är omöjligt att volymanpassa en och samma låt till samtliga streamingtjänster. Detta eftersom tjänsterna använder sig av olika volymstandard, om än med väldigt liten variation. Med detta sagt är det därför lämpligt att lägga sig någonstans mittemellan, eller helt enkelt anpassa volymen till Spotify där de flesta (i Sverige) trots allt lyssnar idag.

Och svårare än så är det faktiskt inte. Har du frågor gällande volym eller något annat relaterat till just detta ämne så är det bara att slänga iväg ett mail till Studios skribent Jon Rinneby på jon@rinneby.se

Kuriosa

Volymkriget, eller Loudness War, hänvisar till den volymökningstrend som tog sin början redan på 40-talet och som nådde sin peak på 80- och 90-talet med CD-skivan. I korthet handlar volymkriget således om utvecklingen av ökad ljudnivå i komersiell musik, på bekostnad av dynamik och ljudkvalité.

Ett tydligt och välanvänt exempel är Metallicas album "Death Magnetic" som fick både lyssnare och kritiker att reagera på den usla och odynamiska ljudkvalitén. Detta album blev också på många sätt startskottet för en tydlig motreaktion ledd av bland annat mastringsteknikern Bob Katz, som tillsammans med iTunes utvecklade en ny automatiserad volymstandard, vilken senare kom att appliceras på andra streamingtjänster.

I korthet innebar detta att starkt mastrad musik med minskad dynamik sänkes volymmässigt, medan mer dynamisk musik gick vinnande ur kriget. Volymkriget pågår i viss mån fortfarnade, men i betydligt mer begränsad omfattning.

Läs mer om Volymkriget här.

Lycka till!